ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση από το Δήμο Πρέβεζας για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

VONITSA PRESS | Απριλίου 07, 2023 |

 

Από το Δήμο Πρέβεζας ανακοινώνεται πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’),  καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ βαθμού.
Καλούνται οι επιχειρηματίες που κατέχουν όμορες επιχειρήσεις ή ξενοδοχειακές μονάδες και οι οποίοι δικαιούνται την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας , να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Πρέβεζας - Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 (τηλ.2682360609)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 30-04-2023, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Δημοτική Ενημερότητα.
3. Αντίγραφο Μισθωτηρίου.
4. Τοπογραφικό διάγραμμα (κάτοψη του χώρου που ζητούν για εκμίσθωση) ή Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν4281/2014.
5. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιπροσθέτως θα πρέπει να προσκομίσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας και την υπεύθυνη δήλωση τιμών του 2023.
6. Έναρξη δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ

Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 30η  Απριλίου 2023.

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: