ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΩ-ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΡΟΥΓΑ-ΒΑΡΚΟ-ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗ-ΘΥΡΡΕΙΟ-ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΚΟΡΠΗ.

VONITSA PRESS | Μαΐου 12, 2023 |

 Σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 13-05-2023  από ώρα 08.30-13.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλ. ρεύματος για εκτέλεση τεχνικών εργασιών στις περιοχές:

ΣΩΤΗΡΩ-ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΡΟΥΓΑ-ΒΑΡΚΟ-ΓΟΥΡΓΟΥΒΛΗ-ΘΥΡΡΕΙΟ.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς ή άλλα στοιχεία ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος, για λόγους ασφαλείας επίσης, οι εσωτερικές σας εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 14-05-2023  από ώρα 12.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλ.ρεύματος για εκτέλεση τεχνικών εργασιών στις περιοχές:

ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς ή άλλα στοιχεία ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος, για λόγους ασφαλείας επίσης, οι εσωτερικές σας εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την ΚΥΡΙΑΚΗ 14-5-2023 από ώρα 09.00-10.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλ.ρεύματος για εκτέλεση τεχνικών εργασιών στις περιοχές:

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΚΟΡΠΗ.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να μπορέσει να γίνει ίσως και πριν την πιο πάνω ώρα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς ή άλλα στοιχεία ακόμα κι αν βρίσκονται στο έδαφος, για λόγους ασφαλείας επίσης, οι εσωτερικές σας εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.

https://katounanews.gr/


Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: