ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εκλογές: Είσαι εφορευτική επιτροπή; -Τι θα γίνει αν δεν πας

VONITSA PRESS | Μαΐου 20, 2023 |

 



Σας έχουν καλέσει για εφορευτική επιτροπή στις αυριανές εκλογές και σκέφτεστε ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που δεν παραστείτε;

Τα μέλη και οι αναπληρωτές των εφορευτικών επιτροπών προκύπτουν ύστερα από κλήρωση και είναι υποχρεωμένα να παρουσιαστούν στο εκλογικό κέντρο και να εκτελέσουν το καθήκον τους.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ως πρόεδρο, τον γραμματέα, καθώς και τέσσερα μέλη, που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά.

Εκλογές: Αδίκημα η μη προσέλευση μέλους της εφορευτικής επιτροπής

Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, η μη προσέλευση του μέλους της εφορευτικής επιτροπής αποτελεί αδίκημα. Μάλιστα, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής μπορεί να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του μέλους της εφορευτικής επιτροπής στο εκλογικό τμήμα.

Πώς εξαιρείται κάποιος από την εφορευτική επιτροπή

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής επικαλεστεί κώλυμα, όπως π.χ. ασθένεια ή εγκυμοσύνη, που δεν επιτρέπει την παρουσία του, οφείλει να είναι σε θέση να το αποδείξει (π.χ. ιατρική γνωμάτευση), ενώ θα πρέπει να γνωρίζει πως η παρουσία του ή μη στην επιτροπή εναπόκειται, τελικά, στη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

Η ενημέρωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για τυχόν κωλύματα θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως, κυρίως για πρακτικούς λόγους (αντικατάσταση του μέλους, ανάθεση αρμοδιοτήτων στα λοιπά μέλη κ.ο.κ.).

Αξίζει να τονιστεί πως στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται ότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

https://www.agrinionews.gr/

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: