ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

18% αυξηθηκαν οι καταθέσεις στην Αιτωλοακαρνανία

VONITSA PRESS | Ιουνίου 11, 2023 |
Πάνω από 7 στους 10 στην Ελλάδα έχουν μικρές καταθέσεις έως 1.000 ευρώ που αποτελούν μόλις το 1,4% των συνολικών καταθέσεων. Αυτό προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) που από την άλλη δείχνουν ότι ενώ οι μεγάλοι καταθέτες αποτελούν μόλις το 0,7% του συνόλου, έχουν το 42% του συνόλου των καταθέσεων ή 80,6 δισ. ευρώ.

Στην Αιτωλοακαρνανία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΚΕ το 2022 υπήρξε μια μικρή αύξηση στον μέσο όρο του υπολοίπου των καταθέσεων στην τράπεζα, αλλά η περιοχή παραμένει ακόμη πολύ χαμηλά σε… υπόλοιπο στην τράπεζα! Ωστόσο σε βάθος τετραετίας διαπιστώνεται ότι ο μέσος όρος των υπολοίπων των καταθέσεων στην Αιτωλοακαρνανία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 18% σε σχέση με το 2019.

Από 1.483 ευρώ υπόλοιπο (κατά μέσο όρο) στους λογαριασμούς τον Ιούνιο του 2019, πήγαμε στα 1.745 ευρώ το Δεκέμβριο το 2022.  Η αυξητική αυτή τάση καγράφεται συνολικά στη Δυτική Ελλάδα, ωστόσο τα στοιχεία του ΤΕΚΕ αποκαλύπτοντουν και αυτά τις μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες, καθώς στην γειτονική Αχαΐα ο μέσος όρος των τραπεζικών υπολοίπων είναι διπλάσιος από την Αιτωλοακαρνανία.

 Ιουν-19Δεκ-19Ιουν-20Δεκ-20Ιουν-21Δεκ-21Ιουν-22Δεκ-22
ΔΥΤIKH ΕΛΛΑΔA5.1835.3705.5265.9706.1806.2556.2776.450
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ1.4831.5371.5091.6081.6371.6701.6301.745
ΑΧΑΙΑ2.6362.7402.8993.1583.2893.3363.3973.443
ΗΛΕΙΑ1.0651.0931.1191.2051.2541.2491.2501.262

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: