ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Κατούνα την Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 19:30. Δείτε τα θέματα:

VONITSA PRESS | Ιουνίου 29, 2023 |

 «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος.

Στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στην Κατούνα του πρώην Δήμου Μεδεώνος, (σύμφωνα με την αριθ. 39/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 30 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 • Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο, σχετικά με θέματα που αφορούν την Δ.Ε. Μεδεώνος. • Κατόπιν, θα απαντηθούν τα ερωτήματα του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Συμφωνία Ελπίδας» κ. Μασούρα Δημητρίου σχετικά: α) με την κτηματογράφηση, β) με την αποδοχή κληρονομιάς κτιρίου Ι. Κουτρουλού.  
 1. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έναντι ανταλλάγματος του ακινήτου με ΑΒΚ 39 Νομού Αιτ/νίας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (Κουκουμίτσα) (Εισηγητής Δήμαρχος). 
 2. Καθορισμός χώρων και ανταλλάγματος της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
 3. Ορισμός Υπεύθυνου Διαχειριστή για την Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5201744. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Καψάλης Παναγιώτης)
 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ο Π.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου :  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ» και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών. (Εισηγητής κ. Καψάλης Παναγιώτης) 
 2. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας και λοιπών υποδομών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας », του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κ. Βασιλάκου Μαρία) 
 3. Περί έγκρισης παράτασης χρόνου προθεσμίας για την εργολαβική σύμβαση του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ» (Εισηγητής κ. Καψάλης Παναγιώτης) 
 4. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας». (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.) 
 5. Περί έγκρισης χορήγησης εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗ για κέντρο αποθήκευσης και διανομής ζωοτρόφων –  κτηνιατρικών φαρμάκων, εκτός σχεδίου πόλεως Βόνιτσας στη θέση 1ο χιλ. Βόνιτσας-Παλαίρου. (Εισηγητής Τσακάλης Κων/νος) 
 6. Περί έγκρισης χορήγησης εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, εκτός σχεδίου πόλεως Βόνιτσας στη θέση «ΚΡΑΨΟΚΕΦΑΛΗ’ εντός αναδασμού 1989-1992 Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.» (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος) 
 7. Λήψη απόφασης για δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας εκτός έδρας του, στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου (αρθρ. 67 παρ. 12). (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.) 
 8. Ψήφισμα για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021.  (Εισηγητής Δήμαρχος) 
 9. https://katounanews.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: