ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Στη… σέντρα βγάζει τους μεγαλοοφειλέτες η ΑΑΔΕ

VONITSA PRESS | Αυγούστου 03, 2023 |

 Το ρολόι μετράει αντίστροφα για τα αποκαλυπτήρια των μεγαλοφειλετών της Εφορίας και του ΕΦΚΑ. Αύριο, Παρασκευή, η ΑΑΔΕ θα δημοσιοποιήσει στον ιστότοπό της (www.aade.gr) δυο λίστες με τα ονόματα όσων χρωστούν στην Εφορία, τα Τελωνεία και τον ΕΦΚΑ, ποσά που υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ ο καθένας. Η μια λίστα θα περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι παρά τις οχλήσεις και τα τελεσίγραφα που είχαν λάβει από τους εισπρακτικούς μηχανισμούς, αδιαφόρησαν και άφησαν αρρύθμιστα χρέη εκατομμυρίων ευρώ κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.

Χατζηδάκης: Επιθεώρηση στο νέο «ψηφιακό μάτι» της ΑΑΔΕ – Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πάταξη της φοροδιαφυγής
Την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ με μικρότερες οφειλές δεν ρύθμισαν τα χρέη τους, καθώς δεν εντάχθηκαν στις παλαιές ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων τις οποίες και έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, Επίσης, δεν ρύθμισαν τα χρέη της ενεργειακής κρίσης σε 36 ή 72 δόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 50.000 οφειλέτες της Εφορίας εντάχθηκαν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, όταν μόνο για την αναβίωση των 36/72 δόσεων (χρέη πανδημίας) και των 120 δόσεων θα μπορούσαν να υπαχθούν περίπου 200.000 φορολογούμενοι.

Η τελευταία φορά που δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών ήταν για τα φυσικά πρόσωπα στις 10 Ιουλίου 2019 και για τα νομικά πρόσωπα αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Τέλος επιτηδεύματος: Πώς θα γλιτώσουν από την πληρωμή του επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Ειδικότερα το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.

2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πάντως ακόμα και μετά τη δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξαιρέσεις
Ο νόμος προβλέπει ότι από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

– οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

– οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

– οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

– οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

– οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

https://www.agriniopress.gr/

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: