ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» για την ολοκλήρωση του φράγματος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία

VONITSA PRESS | Σεπτεμβρίου 16, 2023 |

 Πράσινο φως δόθηκε για την ολοκλήρωση του Φράγματος Αχυρών στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το πολύπαθο έργο, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εργασιών για τη λειτουργία του.

//

Συγκεκριμένα, έχει κατασκευαστεί ήδη το φράγμα και μεγάλο μέρος της μιας εκ των ζωνών άρδευσης (Ψηλή Ζώνη) και απομένει να κατασκευαστούν τα συναφή έργα του φράγματος, το εναπομείναν τμήμα της Ψηλής Ζώνης καθώς και η Χαμηλή Ζώνη άρδευσης.Το φράγμα Αχυρών θεωρείται ένα πολύπαθο έργο, καθώς η αρχή των σχεδίων για την κατασκευή του χρονολογείται στο 1997.

Συγκεκριμένα η πρώτη εργολαβία με τίτλο “Φράγμα Αχυρών Νομού Αιτωλοακαρνανίας” ξεκίνησε στις 06/06/1997, ενώ ανάλογες προσπάθειες συνεχίστηκαν ανά διαστήματα μέχρι και το 2016 χωρίς να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα.


Ταυτότητα του έργου

Το έργο με τίτλο “Φράγμα Αχυρών και Αρδευτικό δίκτυο Κεντρικού Ξηρόμερου” της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών & Λιμενικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε Κ.Υ.Λ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του φράγματος με τα συναφή έργα, στην κοιλάδα του χειμάρρου Νήσσα, στη θέση «Αχυρά» του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και την κατασκευή αρδευτικών δικτύων της Ψηλής και Χαμηλής Ζώνης της περιοχής του Κεντρικού Ξηρόμερου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών άρδευσης της περιοχής. Συγκεκριμένα, έχει κατασκευαστεί το φράγμα και μεγάλο μέρος της μιας εκ των ζωνών άρδευσης (Ψηλή Ζώνη) και απομένει να κατασκευαστούν τα συναφή έργα του φράγματος, το εναπομείναν τμήμα της Ψηλής Ζώνης καθώς και η Χαμηλή Ζώνη άρδευσης.


Ο δημιουργούμενος ταμιευτήρας θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 38.7 x 106 m3 και επιφάνεια, στην ανώτατη στάθμη λειτουργίας (+370.00), 2,980 στρέμματα περίπου. Η διαθέσιμη μέση ετήσια απόληψη προορίζεται να εξυπηρετήσει την άρδευση 26,100 στρεμμάτων καθαρά γεωργικών εκτάσεων της κτηματικής περιοχής του Δημοτικής Κοινότητας Κατούνας και των κοινοτήτων Κομπωτής, Κονωπίνας, Τρύφου και Αετού.

Τα έργα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποδομής στην Αιτωλοακαρνανία περιλαμβάνουν χωμάτινο ανάχωμα, μεγίστου ύψους 36.50 m και όγκου 716,261 m3 με τα συναφή έργα ασφαλείας υπερχείλισης και εκκένωσης, έργα υδροληψίας, που περιλαμβάνουν πύργο υδροληψίας, σήραγγα μήκους 2,200 m και έργο κατανομής της παροχής.

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίο να κατασκευαστούν οδοί προσπέλασης στα έργα, συνολικού μήκους 5.5 km περίπου, καθώς και αρδευτικό δίκτυο υψηλής ζώνης (7.500 στρ.) και αρδευτικό δίκτυο χαμηλής ζώνης (18.600 στρ.).

https://www.agrinionews.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: