ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος αρχές του 2024

VONITSA PRESS | Οκτωβρίου 06, 2023 |

 Περιθώριο έως την 1η Νοεμβρίου να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τη νέα τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί στην αγορά της λιανικής έχουν οι προμηθευτές ενέργειας, ακολουθώντας το δρόμο που χαράσσει η ρυθμιστική αρχή για ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους τιμολόγια ρεύματος.

Η ΡΑΑΕΥ ανακοίνωσε χθες το πλαίσιο των νέων συμβάσεων που θα εφαρμοστούν από την νέα χρονιά στην αγορά, τα οποία επαναφέρουν την ρήτρα αναπροσαρμογής και θα έχουν υποχρεωτική χρωματική σήμανση (πράσινη, μπλε, πορτοκαλί) προκειμένου να ξεχωρίζουν στο μάτι του καταναλωτή.

Ο κάθε πάροχος με βάση τις κατευθύνσεις του ρυθμιστή, θα πρέπει να ενημερώσει είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά τον πελάτη για τα νέα δεδομένα χρέωσης και εκείνος να συναινέσει ή να διαφωνήσει, δηλώνοντας το νέο τιμολόγιο που μεταφέρεται. Αν δεν απαντήσει εντός 30 ημερών γραπτώς θα πρέπει να θεωρείται ότι συναινεί στην αλλαγή. Επίσης είναι αναγκαίο να προχωρήσει στην σύναψη νέας σύμβασης εφόσον επιλέξει άλλο τιμολόγιο και αν δεν το κάνει τότε μεταφέρεται στην καθολική υπηρεσία που συγκεντρώνει καταναλωτές με απλήρωτους λογαριασμούς, με τιμολόγιο προσαυξημένο κατά 5%.

Στο νέο καθεστώς για το οποίο η ΡΑΑΕΥ είχε προϊδεάσει από το καλοκαίρι, μεταπίπτουν όλοι οι οικιακοί καταναλωτές καθώς από αρχές του έτους αποσύρονται τα έκτακτα μέτρα της ενεργειακής κρίσης και ξεπαγώνει η ρήτρα αναπροσαρμογής που αναστάλθηκε το καλοκαίρι του 2022, μετά από καταιγισμό καταγγελιών για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας από τους παρόχους και καταχρηστικούς όρους.

Με το νέο πλαίσιο, οι προμηθευτές καλούνται να απλοποιήσουν την τιμολόγηση ενέργειας για τους πελάτες τους που το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια μεγάλη σπαζοκεφαλιά που οδήγησε στα άκρα καταναλωτές και επιχειρήσεις. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η νέα εξίσωση των τιμολογίων θα είναι εύκολη για τους καταναλωτές καθώς η επιλογή θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συστηματικής μελέτης με βάση τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΡΑΑΕΥ, όσες νέες συμβάσεις έχουν μπλε σήμανση, θα ενσωματώνουν τα προϊόντα σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου. Για τα κυμαινόμενα τιμολόγια όπου η τιμή καθορίζεται από τους δείκτες χονδρεμπορικής με ανακοίνωση πριν την εφαρμογή της (στις αρχές του μήνα) είτε απολογιστικά δύο μήνες αργότερα, η σήμανση θα είναι πράσινη. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και τα μικτά τιμολόγια, τα οποία θα είναι σταθερής και κυμαινόμενης τιμολόγησης και θα ανακοινώνονται αντίστοιχα είτε την 1 κάθε μήνα είτε στις αρχές του τρίτου μήνα από την περίοδο εφαρμογής. Υπάρχει τέλος και μια τρίτη κατηγορία με πορτοκαλί σήμανση, στην οποία θα υπαχθούν τιμολόγια κυμαινόμενης χρέωσης που αντικατοπτρίζουν τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης (ακόμη και με ημερήσιες διακυμάνσεις) και απευθύνονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή.

Οι Σημάνσεις Διαφάνειας όπως αποκαλούνται από την ΡΑΑΕΥ πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς σε όλα τα τυποποιημένα έντυπα του προμηθευτή, στην ιστοσελίδα του καθώς και τις προωθητικές ενέργειες. Οι προμηθευτές καλούνται να υιοθετήσουν τις σημάνσεις αυτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η ΡΑΑΕΥ θα προβαίνει στην ανάρτηση των τιμών των Προϊόντων Προμήθειας Ηλεκτρικής στην ιστοσελίδα της προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν ευχερή πρόσβαση στη σχετική πληροφορία, να επαληθεύουν τις χρεώσεις τους και να προβαίνουν στις βέλτιστες επιλογές.

https://www.agrinionews.gr/

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: