ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Νέα αναβολή για έλεγχο των ενστάσεων – Χάνεται η προθεσμία του Οκτωβρίου

VONITSA PRESS | Οκτωβρίου 26, 2023 |

 Σε σήριαλ εξελίσσεται ο έλεγχος των ενστάσεων που έχουν υποβάλει χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις που «κόπηκαν» από τις ενισχύσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που θεωρούν ότι δικαιούνται.

Παρά το γεγονός ότι για την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου προσελήφθη ιδιωτική εταιρεία το «ξεσκόνισμα» των υποθέσεων αποδεικνύεται μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση και όλα δείχνουν ότι δεν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ελέγχων που λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί η διάρκεια της παράτασης καθώς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκκρεμών ενστάσεων που βρίσκονται στα συρτάρια της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων ενστάσεων θα κρίνει ποιοι τελικά θα μείνουν οριστικά εκτός των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής και ποιοι θα δικαιωθούν και θα λάβουν αναδρομικά τις ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι όσοι λάβουν τις ενισχύσεις θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες πριν ξεκινήσουν να αποπληρώνουν το επιστρεπτέο τμήμα της ενίσχυσης. Ως περίοδος χάριτος θεωρείται «το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Η υπουργική απόφαση για το πλαίσιο επανελέγχου των ενστάσεων και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι φορολογούμενοι ορίζει ότι αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν ενώ τα αιτήματα από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος των ενστάσεων διενεργείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις και τα στοιχεία που έχει αποστείλει εγγράφως η ΑΑΔΕ και περιέχονται στη βάση δεδομένων. Οι αιτήσεις για λήψη των κρατικών δανείων που είχαν απορριφθεί για διάφορους λόγους κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων, επανεξετάζονται μετά από φορολογικούς ελέγχους σε βιβλία και στοιχεία ενώ διενεργούνται και άλλοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη διαδικασία εφόσον από την επανεξέταση προκύπτει η βασιμότητα του σχετικού αιτήματος, ο φάκελος αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ η οποία προβαίνει εκ νέου σε αυτοματοποιημένο έλεγχο των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που έχει δηλώσει η επιχείρηση στη φορολογική διοίκηση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις αποφάσεις περί πραγματοποίησης διασταυρώσεων, και διενέργειας φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση που από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δικαιούται τη χορήγηση της ενίσχυσης δημιουργείται συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και το δικαιούμενο ποσό.

https://www.agriniopress.gr/Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: