ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Στις 15 Δεκεμβρίου η ορκωμοσία στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας αλλά δεν υπάρχει αίθουσα

VONITSA PRESS | Νοεμβρίου 22, 2023 |

 Πληροφορίες του katouna News αναφέρουν πως η ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής αρχής θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2023 το απόγευμα.

Το πρόβλημα όμως είναι που θα γίνει;

Το λέμε αυτό γιατί στο Κτίριο του Δήμου δεν υπάρχει πια η ιστορική αίθουσα  συνεδριάσεων του Δήμου στην Βόνιτσα, έχει καταργηθεί πριν κάνα δυο χρόνια και στην θέση της έχουν εγκατασταθεί γραφεία – υπηρεσίες του Δήμου.

Άλλωστε, το τελευταίο χρόνο και πριν οι συνεδριάσεις γινόταν δια περιφοράς και με τηλεδιασκέψεις, εκτός από κάνα δυο φορές που έγιναν στην αίθουσα Σπύρος Αχείμαστος στην Πάλαιρο ή στην αίθουσα του Δημαρχείου Μεδεώνος.

Όταν η αντιπολίτευση πρότεινε να γίνονται τα δημοτικά συμβούλια στο Λαΐς «πολιτιστικό κέντρο» η σημερινή δημοτική αρχή αρνιόταν λέγοντας πως ο χώρος δεν είναι κατάλληλος και είναι για άλλες χρήσεις. Τώρα καλείται η νέα δημοτική αρχή να ορίσει που θα γίνει η ορκωμοσία αλλά και το κυριότερο που θα γίνονται οι συνεδριάσεις των Δημοτικών συμβουλίων από 01/01/2024.

Όλα σπρώχνουν προς ενοικίαση νέων κτιρίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους δημότες. Ο Δήμος έχει αρκετά κτίρια νοικιασμένα και φυσικά με επιβάρυνση των δημοτών.

Έρχεται τώρα άλλο ένα πρόβλημα για τις συνεδριάσεις των Δημοτικών συμβουλίων που είχαν υποβαθμιστεί. Φυσικά οι σκέψεις για νέο κτίριο Δημαρχείου είχαν περάσει για το μέλλον, με αποτέλεσμα ο δήμος Ακτίου Βόνιτσας να πληρώνει  πολλά ενοίκια.

Τώρα έρχεται η νέα δημοτική αρχή να λύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, πόσα κτίρια ακόμα θα ενοικιάσει;

Επίσης με την κατάργηση των νομικών προσώπων όπως αναφέρει ο νέος νόμος για τους Δήμους αυξάνονται οι Αντιδήμαρχοι και θα κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες ανάλογα με τα προσόντα του καθενός.

Στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας αν καταργηθούν όλα τα νομικά πρόσωπα μιλάμε περίπου για 8 Αντιδημάρχους, έναν πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου και έναν για το Λιμενικό ταμείο βάλε και 3-4 συνεργάτες, βάλε και γραμματείς, μόνιμους υπαλλήλους μεγαλώνει το πρόβλημα.

Πληροφορίες του katouna news αναφέρουν πως, δυο αντιδήμαρχοι θα είναι από Μεδεώνα, δύο από Πάλαιρο  και 4 από Ανακτόριο και εκκρεμεί ο πρόεδρος του Δ.Σ.  Τα πρόσωπα που ακούγονται είναι προβλέψιμα για μας, αλλά δεν ξέρουμε την διάρκεια της θητείας του καθενός.

Είναι στο χέρι του νέου Δημάρχου όλα αυτά τα τελευταία που αναφέραμε χωρίς να ξεχνά το κυρίαρχο σύνθημα που είχε και ανέφερε και ο ίδιος «Κασόλα άλλαξε τα όλα».

Πρώτα απ’ όλα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο οι ειδικοί συνεργάτες που θα προσλάβει και φυσικά θα πρέπει να είναι από το Δήμο μας.

Περιμένουμε λοιπόν την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής αρχής στις 15 Δεκεμβρίου στη Βόνιτσα και τις πρώτες ανακοινώσεις του Δημάρχου για τους συνεργάτες του.

Τα προβλήματα μεγαλώνουν

Υπουργείο Εσωτερικών

Άρθρο 35 Ορκωμοσία αιρετών

1. Μετά από την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Ο όρκος των αλλοδαπών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην Ελλάδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.» Όσοι δηλώνουν ότι δεν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία ή πρεσβεύουν θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, παρέχουν, αντί όρκου, την ακόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.»
2. Εάν δεν τηρηθεί ένας από τους τύπους της παρ. 1, θεωρείται ότι ο δήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος, ο σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας δεν έχει ορκιστεί για όλες τις νόμιμες συνέπειες.

3. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο. Η ημερομηνία της ορκωμοσίας ορίζεται το νωρίτερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων και το αργότερο την παραμονή της ημέρας εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών. Αν η ορκωμοσία δεν πραγματοποιηθεί την ημερομηνία του δευτέρου εδαφίου για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.
4. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους, τους συμβούλους δημοτικής κοινότητας και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στον δήμο και το άλλο αποστέλλεται στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης.
5. Ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της εγκατάστασης.
6. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρα 71 έως 75 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση επικύρωσης της εκλογής του άρθρου 34, η διαδικασία των παρ. 1 έως 5 επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.
https://katounanews.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: