ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ζητά άτομα για εργασία

VONITSA PRESS | Ιουλίου 14, 2023 |

 


Η ΕΛΕΠΑΠ στο Αγρίνιο ζητά άτομα για πλήρη απασχόληση

Αναλυτικά:


Αναζητά για πλήρη απασχόληση  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ /ΤΡΙΑ

 Αρμοδιότητες 

 • Φροντίδα των ωφελουμένων
 • Υποστηρικτικός ρόλος σε ιατρονοσηλευτικές πράξεις
 • Εποπτεία παιδιών διημέρευσης
 • Εκτέλεση Διοικητικών καθηκόντων, συναρτώμενων με το νοσηλευτικό έργο
 • Διασύνδεση τμημάτων διημέρευσης με ιατρεία

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 • Πτυχίο Νοσηλευτή από A.T.E.I
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ικανότητα διαχείρισης περιστατικών
 • Γνώση παροχής πρώτων βοηθειών
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προαιρετικά προσόντα

 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές δυσκολίες

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

Αναζητά για πλήρη απασχόληση  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Αρμοδιότητες 

 • Αξιολόγηση των παιδιών πριν την εισαγωγή τους στα θεραπευτικά προγράμματα
 • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
 • Εκπαίδευση σίτισης των θεραπευόμενων
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 • Πτυχίο λογοθεραπείας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προαιρετικά προσόντα

 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην λογοθεραπεία

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

Αναζητά για πλήρη απασχόληση  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 Αρμοδιότητες 

 • Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας
 • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
 • Σίτιση θεραπευομένων
 • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 • Πτυχίο εργοθεραπείας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί επιθυμητό προσόν

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  14/8/2023   στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr     

 

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: