ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρατείνεται το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 25.000 ατόμων σε δήμους Τι προβλέπει η απόφαση

VONITSA PRESS | Αυγούστου 18, 2023 |

 Νέα παράταση σε 25.000 ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, που παρέχουν υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του δημοσίου.

Η νέα παράταση στις συμβάσεις των εργαζομένων του προγράμματος δόθηκε, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των ωφελούμενων του προγράμματος για νέα παράταση έχουν στηρίξει τόσο η ΚΕΔΕ όσο και οι κατά τόπους Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, υποστηρίζοντας ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί το πρόγραμμα και το 2023

Η απόφαση

ΦΕΚ Τεύχος B’ 5081/16.08.2023

Η δράση της απασχόλησης κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της χρηματοδοτείται τόσο από συγχρηματοδοτούμενους, όσο και από εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων. Τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών ορίζονται κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης και δύναται να ανακατανέμονται με τροποποίηση της απόφασης ένταξης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της πράξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.
Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο έως και δέκα (10) μήνες απασχόλησης».

https://www.agrinionews.gr/

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: