ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Άκτιο – Αμβρακία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου για 4,5 μήνες

VONITSA PRESS | Ιουλίου 07, 2023 |

 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στα τμήματα: α. από Χ.Θ. 1+700 έως Χ.Θ. 2+600 και β. από Χ.Θ. 14+050 έως την 14+460 του αυτ/μου Άκτιο – Αμβρακία, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της Οδικής Σύνδεσης Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου».

Αναλυτικά η απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Ακαρνανίας, Δημήτρη Γαλαζούλα, περιλαμβάνει:

  1. Την επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (5) σχετική αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη μελέτη των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις περιοχές: (α) του Αεροδρομίου του Ακτίου, από Χ.Θ. 1+700 έως Χ.Θ. 2+600 του νέου αυτοκινητόδρομου και (β) του κόμβου Κ-4 [Κόμβος Βόνιτσας με Επ. Ο. Βόνιτσας Μύτικα-Αστακού] από την Χ.Θ. 14+050 έως την 14+460 του νέου αυτοκινητόδρομου, με την οποία αντικαθίσταται το σύνολο των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα ανωτέρω τμήματα.
  2. Ειδικότερα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες με το ανωτέρω (5) σχετικό μελέτες ορίζονται:

α. Για την περιοχή του Αεροδρομίου Ακτίου, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον δεξιό (ως προς τη χιλιομέτρηση) κατασκευασμένο κλάδο του αυτοκινητόδρομου, ενώ ο αριστερός κλάδος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα οχήματα του εργοταξίου.

– Η είσοδος των οχημάτων του εργοταξίου θα επιτρέπεται από την περιοχή του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου που βρίσκεται περί τη Χ.Θ.2+300. Η έξοδός τους θα πραγματοποιείται επίσης από την περιοχή του κυκλικού κόμβου.

– Περί τη Χ.Θ.1+700 η εκτροπή της κυκλοφορίας στην υφιστάμενη οδό (Ε.Ο. Πρέβεζας – Αγ. Νικολάου) προβλέπεται με την εφαρμογή οριζοντιογραφικής καμπύλης, ενώ εφαρμόζεται διαπλάτυνση στο εσωτερικό αυτής πλάτους 2,00μ.

β. Για την περιοχή του Κόμβου 4, προβλέπεται μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας (αποκλεισμός αριστερής λωρίδας) του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου και εκτροπή της κυκλοφορίας στον κλάδο Ι του Α.Κ. 4.

3. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύουν καθημερινά, καθ’ όλο το 24ωρο, κατά το χρονικό διάστημα από την 07.00΄ ώρα της Δευτέρας 10/07/2023 έως και την δύση του ηλίου την Πέμπτη 30/11/2023.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε..» που υποκαθιστά τον Αρχικό ανάδοχο « ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»:

α. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει είτε να απομακρυνθεί είτε να καλυφθεί.

β. Δύο ημέρες πριν την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα υπόψη οδικά τμήματα, θα ενημερώνεται ο αρμόδιος Δήμος και το Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

γ. Η εγκατάσταση, συντήρηση και απομάκρυνση των εργοταξιακών ρυθμίσεων που αναφέρονται στην εγκεκριμένη, σύμφωνα με το ανωτέρω (5) σχετικό, μελέτη θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

δ. Μετά την παράδοση στην κυκλοφορία των τμημάτων του αυτ/μου Ακτιο Αμβρακία που συνδέονται με την αρχή και το τέλος της εν λόγω μελέτης θα γίνει απομάκρυνση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τα υλικά της κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες, στύλοι κλπ.) θα παραδοθούν στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας ή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 10/07/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει με την δύση του ηλίου την 30/11/2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

https://karvasaras.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: