ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση Υγείας καλεί Δήμο Πρέβεζας.. Ελέγξτε το νερό, ενημερώστε τους πολίτες

VONITSA PRESS | Ιουλίου 05, 2023 |

 Με μία εκτενή ανακοίνωση παρεμβαίνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο μείζον θέμα που έχει ανακύψει με την ποιότητα νερού σε κοινότητες της περιοχής καθώς και στην παραλιακή ζώνη.

ΗΔιεύθυνση Υγείας και με την καθοδήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Στράτου Ιωάννου ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς τις αρμοδιότητες και ουσιαστικά ζητά από το Δήμο Πρέβεζας να πράξει το αυτονόητο.. Να ενημερώσει δηλαδή τους πολίτες για όσα ακριβώς συμβαίνουν.

Η Δημοτική Αρχή και η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ ακολουθώντας μία αλλοπρόσαλλη τακτική αποφεύγουν να δώσουν ακριβή εικόνα για το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος που αγγίζει και την παραλιακή ζώνη, εκεί όπου βρίσκεται η βαριά τουριστική βιομηχανία του Νομού.

Μάλιστα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε πριν λίγες ημέρες ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι ευθύνη για την ενημέρωση των πολιτών στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα έχει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Διεύθυνση Υγείας ήδη έχει παρέμβει τις προηγούμενες ημέρες δίνοντας σαφείς οδηγίες στην ΔΕΥΑΠ για τον τρόπο με τον οποίο να κινηθεί ενώ τώρα με ανακοίνωση αποσαφηνίζει πλήρως το τοπίο και δεν αφήνει κανένα περιθώριο στη Δημοτική Αρχή Πρέβεζας για άλλο «κρυφτούλι».

Η ανακοίνωση

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας διευκρινίζει ότι ο ρόλος της ΔΕΥΑΠ είναι απολύτως διαφορετικός και διακριτός από τον ρόλο της Υπηρεσίας μας.

 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης:

Α. «Υπεύθυνος» για τις υδρεύσεις Δήμων, είναι ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης /λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, ΔΕΥΑ, Διαδημοτικές ΕΥΑ) στα όρια ευθύνης όπως περιγράφονται κάθε φορά από το καταστατικό σύστασής τους ( εν προκειμένω η ΔΕΥΑΠ).

Οι υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη για την λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει κανονική παροχή υγιεινού νερού απαλλαγμένου από κάθε υγειονομικό κίνδυνο, σε μόνιμη βάση.

Στις υποχρεώσεις τους συμπεριλαμβάνονται: η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, η παρακολούθηση μέσω δειγματοληψιών και εργαστηριακών εξετάσεων, η διενέργεια εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου για τα συστήματα υδροδότησης αρμοδιότητάς τους, η παροχή επαρκών και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους καταναλωτές.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. ασκεί «εποπτικό έλεγχο» και ο έλεγχος αυτός ως εποπτικός, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά και δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο ύδρευσης από τις υποχρεώσεις του.

Στις περιπτώσεις μη τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων της διάταξης για τις παραμετρικές τιμές που παρακολουθούνται εργαστηριακά, οι προβλεπόμενες ενέργειες είναι οι εξής:

  1. Οι υπεύθυνοι ύδρευσης οφείλουν να ενημερώνουν την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. για τις αποκλείσεις που παρουσιάζονται και να της παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που θα ζητηθεί σχετικά με τα πιθανά αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα, την ερμηνεία των αποκλίσεων κ.λ.π, έτσι ώστε σε συνεργασία να αξιολογηθεί ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία.
  2. Ανάλογα με την ανωτέρω αξιολόγηση του κινδύνου, οι υπεύθυνοι ύδρευσης (ΔΕΥΑΠ) λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν όλα τα ακόλουθα μέτρα:

α) Οφείλουν να ειδοποιούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, όλους τους θιγόμενους καταναλωτές για τον δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και για τα αίτια του, για την υπέρβαση των παραμετρικών τιμών και για τις επανορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης ή τον περιορισμό χρήσης ή άλλων ενεργειών.

β) Οφείλουν να παρέχουν και επικαιροποιούν τακτικά, τις απαραίτητες συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με τις προϋποθέσεις κατανάλωσης και χρήσης του νερού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πληθυσμιακές ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία τους.

γ) Οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν εξακριβωθεί ότι έχει πάψει να υφίσταται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και τους πληροφορούν ότι έχει αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας ανεξάρτητα από τους οφειλόμενους ελέγχους της ΔΕΥΑΠ, διενεργεί εποπτικούς ελέγχους και αναλόγως των αποτελεσμάτων ενεργεί σύμφωνα με τις Διατάξεις.

https://karvasaras.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου: