ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

«Πράσινο» φως για ένα ακόμη αιολικό στην Αιτωλοακαρνανία

VONITSA PRESS | Ιουλίου 04, 2023 |

 Ένα βήμα πριν την υλοποίηση του βρίσκεται ακόμα ένα από τα πολλά έργα πράσινης ενέργειας στη χώρα.

Πρόκειται για το έργο κατασκευής αιολικού σταθμού, ισχύος 39,6 MW στη θέση “Καστρουμάς” του Δήμου Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Το έργο στη Ναύπακτο έλαβε την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προχωρά προς κατασκευή.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία GREEKSTREAM ENERGY

Ταυτότητα του έργου
Το υπό μελέτη έργο στη Ναύπακτο αφορά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου (σταθμού) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έξι (6) Ανεμογεννητριών στη θέση «Καστρουμάς», των Δ.Ε. Ναυπάκτου και Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και τα συνοδά του έργα (Οδοποιία – Διασύνδεση).

Ο αιολικός σταθμός θα έχει συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 39,6ΜW και μέγιστη παραγόμενη ισχύ 38,5MW. O τύπος ανεμογεννητριών που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο Siemens Gamesa SG155 ισχύος 6.600kW με περιορισμό ισχύος στα 6.416,66kW, με διάμετρο πτερωτής 155m και ύψος πυλώνα 102,5m.

Το γήπεδο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών αναπτύσσεται σε δασικές κυρίως εκτάσεις ανατολικά του οικισμού Ριγάνι του Δήμου Ναυπακτίας. Η περιοχή του έργου βρίσκεται στα όρη Ναυπακτίας και χωροθετείται στα ανατολικά των εξάρσεων Τσούκα και Ρίγανη σε μέσο υψόμετρο 900μ. περίπου.

Έργα Οδοποιίας
Τα έργα οδοποιίας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αφορούν τις εξής παρεμβάσεις:

Οδοποιία συνολικού μήκους 7+056,86km
Διαμόρφωση των πλατειών των 6 Α/Γ
Οδοστρωσία δασικού δρόμου σε μήκος 7+056,86km
Κατασκευή τεχνικών έργων (-23-σωληνωτών οχετών)
Βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας σε μήκος 0+852,83km

Ηλεκτρική Διασύνδεση
Για τη διασύνδεση του Α/Π με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με τον νέο υπό κατασκευή υπαίθριο Υ/Σ (33/150kV), ο οποίος βρίσκεται στη θέση «ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ» του Δήμου Ναυπακτίας.

https://www.agrinionews.gr/

Κατηγορία Άρθρου:

Κοινοποιήση Άρθρου: